Barna mangler språk og blir levert til feil hjem: – Gjør elevene utrygge