Ayla orker ikke bo her - trygler kommunen om å kjøpe huset hennes