Varslersaken i Høyre: Må gjøre endringer i bystyresalen