Kommunen innfører strakstiltak: – Krevende og alvorlig økonomisk situasjon