Tallene øker: Så mange elever får ikke gå på skolen

foto