Yara Porsgrunn har fått reservert nettkapasitet til HEGRA-prosjektet