Da polakken ble stanset for andre gang på få dager tok UP bilnøklene hans