Ordfører: – De må komme seg ut av kontorene og se hvordan det faktisk er i distrikts-Norge

foto