Har fått flere millioner kroner til stort prosjekt. Nå skal de ansette flere folk

foto