– Blir dommen stående vil den få stor betydning for alle ansatte i bransjen

foto