Hele fabrikken evakuert etter brann i flere etasjer: Brannvesenet har nå kontroll

foto