Fylkesveiprosjektet havarerte – kan bli økte bompengesatser

foto