To barn og to voksne til sykehus etter trafikkulykke