Vil bygge 12 nye leiligheter midt i sentrum av bygda