Aksjonerte med døde dyr på kors under gudstjenesten

foto