Trafikkulykke i Vinje – en person sendt til sykehus og to til legevakt