Nakstad: – Mange har nok overvurdert vaksinens effekt mot smitte

foto