Nektet å se video av seg selv utøve vold. Forlot rommet kort tid etter