Datamaskiner og mobiler forsvant på mystisk vis: – Fare for at innhold kan komme på avveie