Kaller inn ekstra mannskap: – Kan bli forsinkelser og innstillinger