Nedbør til tross – vanningsforbudet fortsetter

foto