Fryk­tet bygnings­brann - beboer hadde fyrt opp stort bål