Tom er ny eier av den gamle fabrikken: Dette er planene hans

foto