Det melder Nav i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Kontoret på Ulefoss stenges «etter en ny vurdering av risiko og sårbarhet ved lokasjonen», skriver Nav.

Dette kommer i kjølvannet av at fire kontorer i Vest-Telemark ble stengt forrige uke.

– Etter analysen av kontorlokalene i Ulefoss ble ledelsen og verneombudene enige om å anbefale en midlertidig stenging. Denne er iverksatt i dag. Sikkerheten til de ansatte og brukere av våre tjenester er svært viktig for oss, samtidig som tjenestetilbudet skal ivaretas, sier NAV-leder i Midt-Telemark og Nome Stine Brekka Skoland.

De som har avtale fra før på dette Nav-kontoret vil bli fulgt opp, enten ved digitale møter eller ved oppmøte på kontoret i Bø.

Nav Midt-Telemark og Nomes kontor i Bø er åpent alle dager fra kl. 12 til 15.

Stine Brekka Skoland

NAV-leder i Midt-Telemark og Nome

– Ikke forsvarlig

Gina Nordahl er hovedvernombud i Nav Vestfold og Telemark, og sier i pressemeldingen at dette er et nødvendig tiltak.

– Jeg mener det ikke er forsvarlig å opprettholde brukermøter ved NAVs lokasjon på Ulefoss og har vært tydelig i min anbefaling. Jeg er fornøyd med at dette blir tatt på alvor, og mener det ikke er noe alternativ til stengning, sier hovedverneombudet.

Nordahl sier det ikke er noen konkrete hendelser som har ført til at flere Nav-kontor i Vest-Telemark nå blir midlertidig stengt.

– Beslutningen kommer som følge av en ny gjennomgang og risikovurdering ved kontorene, sett i lys av nye retningslinjer. Da er det positivt og riktig at det blir en rask beslutning om å stenge fram til vi får en standard som gjør at sikkerheten blir ivaretatt, sier Nordahl.

Stengingen skjer i samarbeid med kommunen.

– Vårt arbeid med å trygge ansatte og sikre lokalene våre vil fortsette. Det betyr at det kan komme flere sikkerhetstiltak i vår region fremover, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.