Bellona-Hauge er stolt over deponiforslaget – mener folk i Porsgrunn nesten bør feire

foto