Påskeutfarten: Økende trafikk på E18 - vind og snø på E134

foto