Aker og Statkraft trekker seg fra gigantsatsingen på Herøya