Ny utrykning til Rafnes - røykutvikling fra gasstank

foto