Vant fordi ideen deres kan gjøre alle hjem vakrere