Her kjører bilistene ut i grøfta for å komme forbi sperringene

foto