Egentlig skulle skolen vært brent ned. Så dukket dette dyret opp

foto