Så selv problemene fra kontorvinduet – nå vil de bygge ny «gassvei»

foto