Godt i gang med sopinga i Skien: Rekker de alt før 17. mai? Disse stedene står for tur

foto