Politikere i sørlandskommuner vil skjerpe reglene for boplikt

foto