Avdekket flere brudd under tilsyn. Nå har de stengt for godt

foto