Varsel mot toppleder i kommunen - fratrer sin stilling