De største snømengdene på 60 år skal flomme ned fra fjellet. Dette har de gjort for å hindre storflom

foto