Totalvraket bilen – to berusede personer kom seg ut – begge nekter å ha kjørt