Ba sosialhjelpssøker om å «låne grill» - nå beklager Nav

foto