Vil ha luftambulansen til Skien: - Lobby frå einskilde kommunar bør ikkje avgjere saka

foto