Planleggingen av fire mil ny motorvei er i gang. Trolig firefelts deler av strekningen

foto