Mistenker at brannen er påsatt - startet søk etter mann i 20-årene

foto