Når denne fabrikken blir bygget vil mange flere få jobb