Hyttenaboer ut mot Stordalen: – Villmannskjøring og fester til langt på natt

foto