Gullår i fjor og no går det enda betre: — Nesten ikkje hatt parkeringsplassar

foto