Her har vogntoget kjørt seg fast. Like bak har bussen sklidd ut i grøfta

foto