Steinen i miljøgata er ikke bare fra Kina. India og Portugal har også bidratt

foto