Disse veiene stenges når sykkelfesten kommer til Telemark

foto