To reddet opp da båt forliste - kun vrakrester lå igjen da redningsskøyta kom fram

foto