Salmonella-utbrudd: Mistenker at smittekilden er en matvare

foto